27.01.2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 8302.10 GTİP’li “menteşeler”, 8302.50.00.00.00 GTİP’li “sabit askılıklar, şapka askılıkları, dirsekler, benzeri eşya” ile 8302.42.00.00.19 GTİP’li “mobilyalar için diğer donanım ve tertibat eşyaları” için “Güney Kore” ve “Makedonya” menşeli olanlara da dampinge karşı önlem vergisinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.