Bilindiği üzere gümrük mevzuatına göre herhangi bir yasak veya kısıtlama altında bulunmayan her türlü eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması genel kural olarak benimsenmiş bulunmaktadır.

Uluslararası ticarete konu olan eşyanın, gümrük işlemlerine tabi tutulması kuralının doğal sonucu olarak bazı gümrük rejimlerinin uygulanması gerekmektedir. Asya Gümrük Rejimleri, Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanımlarından en fazla uygulananıdır.  Gümrük mevzuatı hükümlerine göre; eşyanın aşağıda sıralanan 8 gümrük rejiminden birisine tabi tutulması zorunluluğu bulunmaktadır.

Antrepo İşlemleri:

  • Antrepo Rejimi Gümrük İşlemleri
  • Antrepolarda Eşya Devri  Gümrük İşlemleri
  • Antrepolar arası Eşya Nakli Gümrük İşlemleri

Transit İşlemleri:

  • Ulusal Transit Gümrük İşlemleri
  • NCTS Transit Gümrük İşlemleri (T1/T2)
  • Tır Karnesi Transit Gümrük İşlemleri (TIR/TRANSİT)
  • Özet Beyan Transit Gümrük İşlemleri (TRNSİT)