Yurt dışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır ve ihracatın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ithalat, ihracatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.

Varış ihbarının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm ithalat işlemleri İletişim Gümrük Müşavirliği tarafından takip edilir ve en kısa sürede sonuçlandırılır.

*Ordinonun ilgili acenteden alınması

*Mevzuata uygun tarifelendirilmesi ve vergi oranlarının tespit edilmesi

*Tahakkuklarının yapılarak detaylı vergi ve masraf tablosunun düzenlenerek elektronik ortamda tarafınıza iletilmesi

*İthalat Beyannamesinin elektronik ortamda hazırlanıp hızlı bir şekilde tescili

*Gümrük Müdürlüğü / İlgili antrepo dan eşyanın ilişiğinin kesilmesi, nakliye organizasyonu yapılarak malın ilgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese fiziki tespiti

*Sonlandırılmış İşlemleriniz ile ilgili tüm evrakların dijital arşiv sistemimize aktarılması

*Sonlandırılmış dosyanın muhasebe departmanına teslimi, muhasebeleştirilmesi ve kapalı zarf içinde tarafınıza teslimi

İş takipleri, Gümrük müdürlüklerinde görev başında bulunan Gümrük Müşavir yardımcı izin belgeli ve konusunda uzman İletişim Gümrük Müşavirliği personel tarafından yürütülmektedir.