İletişim Gümrük firması olarak serbest bölge olarak nitelendirilen bölgelerde firmalara serbest bölge dışında oldukları durumlarda serbest bölgelere ticaret yapan firmalar ile gümrük işlemleri yapabilmeleri hizmetini sunuyoruz. Serbest bölge hizmetlerimiz arasında giriş ve çıkış işlemleri, gerekli izinlerin talep edilmesi, işlem formlarının oluşturulması ve giriş çıkışlarda refakat gibi konularda sizlere pratik çözümler sunuyoruz.

Serbest depolama geçici depolama olarak da bilinen bir depolama hizmetidir. Türkiye gümrük bölgesine gelen ve serbest dolaşımda olmayan eşyaların gümrüğe sunulmasından sonra gümrük onayı alınıp kullanılır hale getirilinceye dek depolanması işlemidir.