Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21) ile 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Ticaret Bakanlığının İthalat işlemleri menüsünün kullanımı için yapılacak yetkilendirme başvuruları İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21) üzerinden yapılacaktır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.