İhracatın Tanımı: İhracat, kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin yurtdışına satılmasıdır. İhracat kısaca dış satım demektir. İhracat en geniş anlamıyla, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılmasıdır.  Dar anlamda ise ihracat, yabancılara ya da Türkiye dışında yerleşik Türklere yapılan mal satışlarını ve söz konusu malların bu amaçla yurt dışına gönderilmesidir.

*Yükleme noktasının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm ihracat işlemleri İletişim Gümrük Müşavirliği tarafından takip edilir ve en kısa sürede sonuçlandırılır.

*İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışması yapılması, Çeki listesi, ınvoıce ve Türkçe fatura tanzimi

*Sağlık sertifikaları, Kontrol belgeleri, A. TR, Eur-1 Menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin hazırlanması

*Eşya GTİP tespiti

*Elektronik ortamda beyannamenin hazırlanıp hızlı bir şekilde tescili

*Tüm ihracat masraflarının tarafımızdan ödenmesi

*Gümrük işlemlerinin takibi ve sonlandırılması

*Yurt dışına gönderilecek evrakların nakliyeci şirkete teslimi

*Sonlandırılmış olan dosyamızın muhasebeleştirilmesi ve kapalı zarf tarafınıza ulaştırılması

İş takipleri, Gümrük müdürlüklerinde görev başında bulunan Gümrük Müşavir yardımcı izin belgeli ve konusunda uzman İletişim Gümrük Müşavirliği personeli tarafından yürütülmektedir.