01.04.2021 – 05.04.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.3.04.202131443Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
68 seri nolu Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğde yapılan düzenleme ile; geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2000 euro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek; ancak 2000 euro ve altında masraf yapılmışsa 600 euro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek.
2.3.04.202131443Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinin Asansörün tescili başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle; asansör monte eden, tescil işlemi için, AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkilinin adı, soyadı ve unvanına dair bilgileri içerecek şekilde kendisi tarafından hazırlanan ve onaylanan yazılı beyan belgesi ile ilgili idareye başvuracak.
3.1.04.202131441İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 GTİP i altında sınıflandırılan gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar ithalatında damping soruşturması açılmıştır.
4.1.04.202131441Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
1 sıra nolu Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinde yer alan Maliye Bakanlığı ibareleri Hazine ve Maliye Bakanlığı şeklinde değiştirilmiş; Bakanlık, Başkanlık, Elektronik tebligat, Elektronik tebligat adresi ve İdare tanımlarında ve bazı diğer maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
5.1.04.202131441Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/2015/68)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
AB/2015/68 sayılı Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmeliğin Araçlar, sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı başlıklı 17 nci maddesinde yapılan değişiklikle; 1/7/2021 (değişiklikten önce 1/4/2021) tarihinden itibaren tip onayı mevcut yeni imal edilen ve fren performansına dair fonksiyonel güvenlikle ilgili AB/2015/68 sayılı Yönetmeliğin hükümlerine ve AB/167/2013 Yönetmeliğinin şartlarına uymayan araçların piyasaya arzına izin verilmeyecek.
6.1.04.202131441Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
AB/2015/96 sayılı Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.
7.1.04.202131441Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/208)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
AB/2015/208 sayılı Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliğinin Araçlar, sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve (AB)2018/829 sayılı düzenlemeye uyum amacıyla yapılan değişikliklerin uyum süresi ile ilgili geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 1/4/2021 ibareleri 1/7/2021 şeklinde değiştirilmiştir.
8.1.04.202131441Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
AB/167/2013 sayılı Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
9.1.04.202131441Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
AB/1322/2014 sayılı Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelikte geçici madde 1 de yapılan değişiklikle;(AB)2018/830 sayılı düzenlemeye uyum amacıyla yapılan değişiklikler için uyum süresi 1/7/2021 tarihine uzatıldı.
10.1.04.2021 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 01/04/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 01/04/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.